360VR撮影用の機材

Entaniya Fisheye 360VR撮影機材

3Cam Kit 2Cam Kit One Cam Kit
3Cam Kit 2Cam Kit One Cam Kit
カメラ GoPro HERO4 Black
Back-Bone HERO4 Black
Back-Bone HERO4 Black Back-Bone HERO4 Black
Xiaomi Yi 4K+
GoPro HERO6
レンズ M12 220 M12 220
M12 250
M12 280
M12 280
ステッチ後の解像度 約6000 x 3000/30p
約4000 x 2000/60p
約4000 x 2000/30p 約3000 x 1500/HERO4
約4000 x 2000/Xiaomi Yi 4K+
約4000 x 2000/HERO6
30p
視野 H:360° V:180° H:360° V:180° H:360° V:140°